چلو شیشلیک ………………………….. 50،000 تومان

چلو هاهیچه …………………………….. 50،000 تومان

چلو گوشت ……………………………… 40،000 تومان

چلو جوجه کباب با استخوان ………… 26،000 تومان

چلو جوجه کباب بی استخوان ………. 23،000 تومان

چلو جوجه کباب لقمه ……………….. 26،000 تومان

چلو جوجه کباب بختیاری ……………. 30،000 تومان

میگو رویال ……………………………. 55،000 تومان

ماهی قزل آلا سخواری ……………… 25،000 تومان

شنیسل مرغ …………………………. 25،000 تومان

موهیتو …………………………… 10،000 تومان

جمیرا ……………………………. 10،000 تومان

پیتاکولادا ………………………… 10،000 تومان

لیموناد ………………………….. 10،000 تومان

نوشابه …………………………… 1،500 تومان

سالاد ……………………………. 4،000 تومان

ماست …………………………… 2،500 تومان

سوپ ……………………………. 4،000 تومان

استفاده از بوفه به ازای هر نفر

با غــذا  10،000

بدون غــذا  17،000

به مبالغ فوق اضافه می شود.